home

Diabetische Voeten

Meer dan 10% van alle diabetisch patiënten heeft complicaties als gevolg van hun suikerziekte. Door mijn specialisatie “Diabetische voet” ben ik in staat om professionele hulp en verzorging te verlenen. In veel van deze gevallen wordt deze behandeling ook door uw zorgverzekering vergoed.

Voetverzorging bij diabetespatiënten vereist extra zorg. Regelmatig controle (en indien nodig behandeling) door de pedicure kan ernstige gevolgen voorkomen.
Hier leest u iets meer over de diabetische voet en de reden waarom de pedicure daarvoor speciaal gecertificeerd moet zijn.

Een diabetische voet is een “lange termijncomplicatie” van suikerziekte ( vaak 10-15 jaar na het begin van diabetes). Het kan dan gaan om verschillende soorten voetafwijkingen, bijvoorbeeld overmatige eeltvorming en het vormen van grote wonden. Deze wonden willen vaak slecht of niet genezen en kunnen leiden tot amputatie van een teen, deel van de voet of zelfs het gehele (onder)been. Deze complicatie komt voor bij ongeveer 1 op de 4 diabetes patiënten. Dit zijn dan vaker de type 2 Diabetes patiënten. Dit ligt aan het feit, dat type 2 diabetes patiënten vaak al jarenlang diabetes hebben zonder dat ze het weten. Dit betekent dat zij al jaren rondlopen met te hoge bloedsuikerwaarden. Dit is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van de complicatie “diabetische voet”. Mensen met Type 1 diabetes zijn vaak goed ingesteld op insuline en hebben daardoor geen hoge (of wisselende) bloedsuiker waarden. Dit is uiteraard geen garantie dat bij hen geen diabetische voet kan ontstaan.
Waarom dit soms wel en soms niet gebeurt, is eigenlijk nog niet bekend.

De oorzaak van de diabetische voet:

 • het verminderen van het gevoel in de voet
 • het ontstaan van vaatproblemen
 • het ontstaan van gewrichtsstijfheid

Omdat deze oorzaken soms ongemerkt bestaan, is het goed, dat iedere diabetes patiënt zijn of haar voeten jaarlijks laat controleren door een voetverzorger/pedicure met een diabetische aantekening.

Voorkomen van complicaties

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen.

Door te zorgen voor een goede voetzorg, zowel door uzelf, als door de pedicure met diabetische aantekening, kan veel ellende worden voorkomen.

Algemene adviezen voor de diabetespatiënt:

 • controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen
 • ga regelmatig fietsen of wandelen en doe (dagelijks) voetoefeningen
 • laat uw voeten behandelen door een professionele pedicure aangesloten bij ProVoet met de aantekening “Diabetische Voet.”

Wanneer gaat u naar de pedicure?

Het is aan te raden om enkele malen per jaar, ook als u geen voetklachten heeft, naar een professionele pedicure aangesloten bij ProVoet met de aantekening ‘Diabetische Voet” te gaan. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de pedicure. Naast de voetbehandeling, geef ik u adviezen over de verzorging van uw voeten en de keuze van schoenen. Tevens kan ik u adviserend doorverwijzen naar de huisarts, specialist of een podotherapeut.

Reumatische voeten

Voor iemand met reumatisch klachten is het noodzakelijk om een pedicure te zoeken die kennis heeft over deze ziekte en de gevolgen.
Door mijn specialisatie kan ik goede adviezen geven over de te gebruiken materialen en hulpmiddelen en zorgen voor een drukverlichting bij knobbels op uw voeten.

Reumatische voeten vereisen extra zorg, de voeten van reumapatiënten zijn vaak extra gevoelig door:

 • gewrichtsontstekingen
 • slijmbeursontstekingen
 • ‘slijtage’ in de gewrichten
 • standveranderingen.

Algemene adviezen voor de reumapatiënt:

 • doe dagelijks enige voetoefeningen om uw gewrichten soepel te houden
 • laat uw voeten behandelen door een professionele pedicure aangesloten bij ProVoet met de aantekening “Reumatische Voet.”

Wanneer gaat een reumapatiënt naar een pedicure?

Door het dunner worden van het vetkussen onder de bal van de voet, een afwijkende stand van de voet en/of de tenen en niet goed passende schoenen kan er aan de voeten vaak ongewenste eelt- en likdoornvorming opkomen. Door een beperkte bewegingsvrijheid en/of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoen, kan u ook te maken krijgen met nagelafwijkingen zoals:

 • brokkelige nagels
 • eeltvorming onder de nagels
 • ‘schuurpapier’ nagels (ondoorzichtig, ruw, bros en gespleten)
 • verkleuringen van de nagel.

Experimenteer niet zelf, maar laat uw voeten verzorgen door een professionele pedicure aangesloten bij ProVoet.

Ik kan u ook advies geven op het gebied van huidverzorgingsmiddelen en een juiste schoenkeuze. Tevens kan ik u adviserend doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.